Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [24 / 34] >

Finanse publiczne

Czy zmiana przeznaczenia inwestycji pozwoli odliczyć wydany na jej realizację VAT

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że JST nie ma prawa do odliczenia naliczonego VAT od inwestycji, których przeznaczenie się zmieniło na wykorzystywanie do wykonywania czynności opodatkowanych. Interpretację przepisów może zmienić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prawne. Zdarza się, że realizowane przez samorządy inwestycje, które pierwotnie miały być wykorzystywane na prowadzenie działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT, zmieniają swoje przeznaczenie. Przed upływem (najczęściej) 10-letniego okresu korekty władze lokalne decydują, że będą one wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających...