Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [22 / 34] >

Finanse publiczne

Ewidencjonowanie sprzedaży w gminach przy zastosowaniu kas rejestrujących

Po centralizacji rozliczeń VAT to na gminach bezpośrednio ciąży obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej przez gminne jednostki organizacyjne na rzecz osób prywatnych.