Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [22 / 34] >

Finanse publiczne

Ewidencjonowanie sprzedaży w gminach przy zastosowaniu kas rejestrujących

Po centralizacji rozliczeń VAT to na gminach bezpośrednio ciąży obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej przez gminne jednostki organizacyjne na rzecz osób prywatnych. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obejmuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca obowiązkowi ewidencjonowania Sprzedaż występującą w gminach można podzielić na sprzedaż podlegającą obowiązkowi ewidencjonowania za...