Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [21 / 34] >

Finanse publiczne

Wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

Organizowanie działalności kulturalnej to jedno z zadań własnych gminy. Jego realizacja odbywa się przede wszystkim poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności. Następuje to głównie w formie przyznawanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, którą trzeba odpowiednio skalkulować.