Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [20 / 34] >

Finanse publiczne

Brak opłaty skarbowej od decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych

Niezależnie od rodzaju zabudowy (zagrodowej, mieszkaniowej lub innej) nie trzeba wpłacać opłaty skarbowej od decyzji wydanej w sprawach budownictwa mieszkalnego. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 25 kwietnia 2017 r. (zn. PS1.8201.1.2017). Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego (w tym budynku mieszkalnego jednorodzinnego) wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy (art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wydanie decyzji o warunkach zabudowy...