Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [19 / 34] >

Administracja

Odpowiedzialność cywilna urzędnika

Urzędnicy mogą podlegać zarówno odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów prawa pracy, jak też odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna to obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo konsekwencji majątkowych.