Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [18 / 34] >

Administracja

Jak milcząco załatwić sprawę

Od 1 czerwca 2017 r. sprawa może zostać pozytywnie załatwiona przez urząd bez wydania decyzji albo postanowienia. Milczenie urzędu po upływie terminu ustawowego zastępuje wydanie rozstrzygnięcia. Zasadą jest termin jednego miesiąca. Podstawą prawną zastosowania tej instytucji są jednak nie tylko przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawsze musi to wynikać z przepisu szczególnego. Instytucja ta z pewnością będzie ułatwieniem dla pracowników gmin.