Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [17 / 34] >

Administracja

Rada nie może ograniczać kręgu uprawnionych do udziału w konsultacjach gminnych

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje możliwość przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. W tym zakresie radę gminy wyposażono w możliwość określenia uchwałą zasad i trybu ich przeprowadzenia. Orzecznictwo sądów przypomina, że takie uchwały nie mogą wykraczać poza zakres ustawowego upoważnienia. Z art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) wynika, że w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnoty lokalnej mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji...