Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [16 / 34] >

Administracja

Kiedy nałożenie na ośrodek pomocy społecznej dodatkowych obowiązków jest naruszeniem prawa

Gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej nie można powierzać do realizacji dodatkowych zadań, takich jak np. prowadzenie punktu informacji turystycznej. Nie przewidują tego bowiem obowiązujące przepisy ustawowe. Rada jednej z gmin podjęła uchwałę w sprawie statutu miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Statut stanowił załącznik do wspomnianej uchwały. Wymieniając zadania, jakie ma wykonywać ośrodek, w statucie użyto sformułowania ,,w szczególności". Ponadto radni powierzyli ośrodkowi do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu gminnego centrum informacji oraz punktu informacji turystycznej. Do obu tych zapisów zastrzeżenia zgłosił Wojewoda...