Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [16 / 34] >

Administracja

Kiedy nałożenie na ośrodek pomocy społecznej dodatkowych obowiązków jest naruszeniem prawa

Gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej nie można powierzać do realizacji dodatkowych zadań, takich jak np. prowadzenie punktu informacji turystycznej. Nie przewidują tego bowiem obowiązujące przepisy ustawowe.