Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [15 / 34] >

Administracja

Czy nakaz rozstrzygania wątpliwości na rzecz strony skomplikuje prace urzędów

Od 1 czerwca 2017 r. ustawodawca wprowadził do postępowania administracyjnego zasadę in dubio pro libertate. Nakłada ona m.in. na gminy obowiązek rozstrzygania wątpliwości na rzecz strony postępowania. Wymaga to wyważenia spornych interesów stron oraz podmiotów niebiorących udziału w postępowaniu. Zasada ta nie może też naruszać ważnego interesu publicznego. Dla pracownika gminy sprawdzenie wszystkich tych przesłanek będzie często zadaniem pracochłonnym i skomplikowanym.