Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [14 / 34] >

Administracja

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Od 1 czerwca 2017 r. do postępowania administracyjnego wprowadzono nowy sposób załatwiania spraw, czyli mediację. Jest to metoda doprowadzenia do załatwienia sprawy przy udziale bezstronnego podmiotu (mediatora). Ten sposób postępowania ma na celu głównie ułatwienie pracy organom administracji, a także umożliwienie stronom postępowania szybszego rozwiązania problemu. Mediacja ma służyć wyjaśnieniu okoliczności faktycznych sprawy. W jej wyniku nie może zostać wydana decyzja niezgodna z prawem.