Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [11 / 34] >

Prawo w samorządzie

Jak ustalać wynagrodzenie menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa

Od września 2016 r. zmieniły się zasady ustalania wynagrodzeń zarządów we wszystkich spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego mają chociażby mniejszościowe udziały lub akcje. Zmiany wprowadziła ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: nowa ustawa kominowa). Dotychczasowa ustawa kominowa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: stara ustawa kominowa) nadal obowiązuje, ale krąg podmiotów, których dotyczy, został znacznie zawężony. Obejmuje ona m.in. przedsiębiorstwa...