Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [13 / 37] >

Prawo w samorządzie

Kontynuacja awansu zawodowego przez nauczyciela gimnazjum w okresie przejściowym

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewidują modyfikacje w zakresie kontynuowania awansu zawodowego przez nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach. W okresie przejściowym ograniczenie zatrudnienia do wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie będzie już przeszkodą w kontynuowaniu przez nich stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dalej: przepisy wprowadzające Prawo oświatowe), nauczyciele zatrudnieni w wygaszanych i przekształcanych gimnazjach będą mogli kontynuować staż na kolejny...