Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [29 / 29] >

Kontynuacja awansu zawodowego przez nauczyciela gimnazjum w okresie przejściowym

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewidują modyfikacje w zakresie kontynuowania awansu zawodowego przez nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach. W okresie przejściowym ograniczenie zatrudnienia do wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie będzie już przeszkodą w kontynuowaniu przez nich stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.