Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 34] >

Aktualności

Związek za oświetleniem dla gmin

Prace w Parlamencie związane z nowelizacją Prawa energetycznego, m.in. w kierunku zwrotu gminom infrastruktury oświetleniowej oraz doprecyzowania definicji punktu świetlnego, nabrały przyspieszenia. To kolejny krok Związku Miast Polskich w działaniach na rzecz przywrócenia gminom infrastruktury oświetleniowej. Dzięki temu coraz bardziej realna staje się perspektywa rozwiązania wieloletniego problemu utrudniającego gminom efektywne realizowanie ważnego zadania własnego. Powinno to przynieść gminom wymierne korzyści finansowe, sięgające w dużych miastach nawet kilku milionów złotych rocznie! - Skoro na gminach spoczywa obowiązek finansowania oświetlenia, to powinny...