Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [24 / 35] >

Finanse publiczne

Czy gmina może żądać pokrycia przez właściciela mieszkania opłat za ciepło pobieranych bez umowy

W połowie ubiegłego roku zamieszkujące na terenie naszej gminy małżeństwo nabyło na własność mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Po kilku miesiącach osoby te zgłosiły się do urzędu gminy w celu przepisania na siebie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków. Odmówili natomiast podpisania umowy na sprzedaż ciepła, z uwagi na niesatysfakcjonujące ich warunki tej umowy. W tym roku właściciele mieszkania oświadczyli, że są gotowi podpisać umowę o dostarczanie ciepła według obowiązujących zasad, stawiając jednak warunek, by umowa obowiązywała z dniem zawarcia oraz aby nie zostali obciążeni opłatami za ciepło dostarczone w poprzednich miesiącach. Czy w takim przypadku gmina ma możliwość naliczenia opłat za ciepło dostarczone wcześniej do tego mieszkania?