Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [20 / 35] >

Administracja

Jakie prawa będzie miała komisja badająca warszawską reprywatyzację

5 maja 2017 r. weszła w życie ustawa reprywatyzacyjna mająca naprawić ewentualne błędy przy zwrocie warszawskich nieruchomości. Budzi ona wiele wątpliwości, w tym także pytania o jej konstytucyjność, a co za tym idzie – o skutki działania organu powołanego do życia na jej podstawie. Ustawa z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (dalej: ustawa reprywatyzacyjna) określa szczególny tryb postępowania w przedmiocie usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących...