Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [16 / 35] >

Prawo w samorządzie

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

Nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów wymaga od gmin dokonania istotnych zmian w dotychczas stosowanych modelach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt tych zmian może być znaczny. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (dalej: nowe rozporządzenie). Sam akt nie jest zbyt obszerny, ale materia, którą w nim unormowano wywołuje wątpliwości i obawy po stronie samorządów. Zakres nowych przepisów Zgodnie z zakresem wynikającym z...