Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [16 / 35] >

Prawo w samorządzie

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

Nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów wymaga od gmin dokonania istotnych zmian w dotychczas stosowanych modelach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt tych zmian może być znaczny.