Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [15 / 36] >

Prawo w samorządzie

Na jakich zasadach można domagać się informacji o planach planistycznych gminy

  Spółka złożyła pismo z prośbą o udzielenie informacji na temat sytuacji planistycznej w gminie (chodzi o dokumenty planistyczne, kiedy zostaną uchwalone, czy trwają prace nad zmianami itp.), a pismo podpisała asystentka zarządu. Czy gmina powinna zwrócić się do spółki o dostarczenie (aktualnej na dzień składania wniosku) informacji z KRS potwierdzającej sposób reprezentacji spółki, aby stwierdzić, czy to osoba właściwa podpisała pismo? Odpowiedź Sposób udzielenia informacji na prośbę spółki zależy od charakteru wniosku. Czy jest on złożony w trybie ustawy...