Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [30 / 35] >

Gospodarka

Jakie są najczęstsze błędy w gospodarowaniu odpadami komunalnych – raport NIK

Najwyższa Izba Kontroli oceniła sposób zagospodarowania odpadów komunalnych przez różne szczeble administracji publicznej. Wiele uwag dotyczy weryfikacji wojewódzkich planów zagospodarowania odpadów oraz braku odpowiedniego nadzoru nad systemem.