Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [26 / 35] >

Finanse publiczne

Jak naliczać opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednym ze źródeł dochodów własnych gmin są wpływy z opłat przedsiębiorców za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wysokość zależy m.in. od rodzaju sprzedawanych napojów alkoholowych i czasu, w jakim ta sprzedaż się odbywała.   Gminy oprócz dochodów z budżetu państwa stanowiących subwencję ogólną i dotacje celowe mogą również pozyskiwać tzw. dochody własne (art. 3 ust.1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; dalej: u.d.j.s.t.). W art. 4 ust.1 pkt 2 lit. f u.d.j.s.t. ustawodawca...