Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [18 / 35] >

Prawo w samorządzie

Jaka będzie po reformie sytuacja prawna pracowników szkół niebędących nauczycielami

Obowiązujące od 1 września 2017 r. zmiany w systemie oświaty wpłyną na sytuację prawną pracowników szkół niebędących nauczycielami. Co do zasady, zapewnione jest płynne przechodzenie pracowników ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu. Natomiast tam, gdzie brak jest możliwości przejścia pracowników, w kwestii dotyczącej rozwiązywania stosunku pracy zastosowanie będą miały przepisy z zakresu prawa pracy.