Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [17 / 35] >

Prawo w samorządzie

Jak klasyfikować wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami

Wydatki ponoszone w związku z odbywaniem podróży służbowych klasyfikowane są w różnych paragrafach. Ich ujęcie w konkretnym paragrafie zależy od tego, czy podróże odbywa pracownik czy też osoba nim niebędąca, czy jest to podróż na obszarze kraju czy też poza jego granicami oraz czy wydatki zostały poniesione na pokrycie dojazdu pracownika na szkolenie czy też nie dotyczą takiego wyjazdu.