Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [10 / 35] >

Prawo w samorządzie

Jakie są kryteria naliczania opłaty adiacenckiej i renty planistycznej

W polskim systemie prawnym funkcjonują dwie różne daniny publiczne, które często błędnie uznawane są za tożsame – opłata (renta) planistyczna i opłata adiacencka. Wspólna ich cecha dotyczy wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku postępowań administracyjnych. Różnią się jednak tym, że naliczenie opłaty planistycznej może nastąpić wyłącznie w sytuacji zbycia nieruchomości w określonym terminie, a w przypadku opłaty adiacenckiej zbycie nieruchomości pozostaje bez znaczenia.