Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [9 / 35] >

Prawo w samorządzie

Kto musi odbyć służbę przygotowawczą

Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego objęty jest obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej. Są jednak sytuacje, które zwalniają z tej powinności. Dla pracownika, podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony, organizuje się służbę przygotowawczą (art. 19 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dalej: u.p.s.). Obowiązek ten nie odnosi się...