Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [8 / 35] >

Prawo w samorządzie

Od 1 czerwca 2017 r. nowe zasady procedury administracyjnej

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony oraz zasada pewności prawa to nowe dyrektywy prowadzenia postępowań administracyjnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z podpisaną 28 kwietnia br. przez prezydenta nowelizacją ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r. organy administracji publicznej, prowadząc postępowanie administracyjne, zobligowane będą do przestrzegania nowych zasad procedury administracyjnej. Jedną z nich jest zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony, która została uregulowana w art. 7a ustawy z 14 czerwca 1960 r....