Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [8 / 35] >

Prawo w samorządzie

Od 1 czerwca 2017 r. nowe zasady procedury administracyjnej

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony oraz zasada pewności prawa to nowe dyrektywy prowadzenia postępowań administracyjnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.