Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [29 / 35] >

Gospodarka

Jakie są plusy z działalności w klastrach

W wyniku przeprowadzonej w 2015 roku inwentaryzacji, w Polsce zidentyfikowano 134 klastry. W większości powstały one w latach 2003–2015. Reprezentują różne gałęzie działalności gospodarczej z przewagą takich sektorów, jak ICT, energetyka, budownictwo, a ostatnio turystyka i medycyna.   Klastry kluczowe - krajowe i wojewódzkie mają duże znaczenie dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Krajowe Klastry Kluczowe są wyłaniane w drodze konkursu, a ich listę zatwierdza Minister Rozwoju. Ważne Obecnie 16 klastrów w Polsce ma status Krajowego Klastra Kluczowego. Wspieranie...