Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [7 / 35] >

Prawo w samorządzie

Jak rozumieć kontrolę zamawiającego nad wykonawcą w zamówieniach in house

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmienione przepisy umożliwiające udzielenie zamówień in house w trybie z wolnej ręki. Skorzystanie z tych rozwiązań jest uzależnione od kumulatywnego spełnienia ściśle określonych przesłanek. Jedną z nich jest sprawowanie przez zamawiającego kontroli nad wykonawcą, odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami wykonawcy. Warto bliżej przyjrzeć się wykładni tej przesłanki, zwłaszcza w odniesieniu do spółek komunalnych.