Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [24 / 35] >

Finanse publiczne

Jak naliczać podatek od nieruchomości przedsiębiorcom

Kwestia opodatkowania nieruchomości należących do przedsiębiorców wciąż budzi wiele wątpliwości. Problem komplikuje m.in. status przedsiębiorcy, ponieważ zasady opodatkowania nieruchomości należących do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i do osób prawnych są zróżnicowane. Konstrukcję podatku od nieruchomości ustawodawca uregulował w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). W ustawie tej uregulowano m.in. zasady naliczania tego podatku, określono, kto jest podatnikiem i kiedy powstaje zobowiązanie z tego tytułu, a także przewidziano zasady udzielania zwolnień podmiotowych i...