Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [21 / 35] >

Administracja

Jak prawidłowo ogłosić wynik referendum lokalnego

Po zakończeniu głosowania w referendum lokalnym wszyscy czekają na ogłoszenie wyniku. Jednak po przeliczeniu głosów nie wystarczy odczytać jego wynik, konieczne jest jeszcze dopełnienie odpowiedniej procedury ogłoszenia i publikacji. Regulacje dotyczące kwestii związanych z ogłaszaniem wyników referendów lokalnych odnaleźć można w kilku aktach prawnych. Podstawowym jest ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (dalej: u.r.l.). Wywieszanie protokołu w ogólnodostępnym miejscu Pierwszą formą podania do publicznej wiadomości rezultatu, jakim zakończyło się głosowanie referendalne, jest wywieszenie przez terytorialną komisję referendalną...