Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [2 / 35] >

Prawo w samorządzie

Nowe regulacje dotyczące średnich źródeł spalania paliw – wymogi dla ciepłownictwa

Branża ciepłownicza musi przygotować się na konieczność dostosowania do nowych wymogów, jakie niesie ze sobą tzw. dyrektywa MCP. Oznacza to spore koszty inwestycyjne – także dla wielu lokalnych instalacji ciepłowniczych. Rozpoczęły się już prace legislacyjne, które powinny dostosować dyrektywę do krajowych porządków prawnych najpóźniej do 19 grudnia 2017 r. Od kilku lat w ochronie środowiska dominuje temat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), zwanej "dyrektywą...