Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [1 / 35] >

Prawo w samorządzie

Jak opracowywać arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w szkole i przedszkolu określa arkusz organizacji. W związku z wchodzącą w życie 1 września br. reformą oświatową problematyczna stała się kwestia stosowania właściwych przepisów w stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem placówek na nowy rok szkolny 2017/2018. Należy zatem rozstrzygnąć, czy ustalając arkusz organizacyjny na nowy rok szkolny stosować przepisy dotychczasowe czy też nowe.