Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [5 / 35] >

Prawo w samorządzie

Nowe zasady uzupełniania pensum nauczycieli

Reforma oświaty wprowadza zmiany w zakresie zatrudniania i świadczenia pracy przez nauczycieli. Jedną ze zmian jest nadanie organowi prowadzącemu szkołę kompetencji do nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełnienia etatu także w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Zasady te mają jednak obowiązywać jedynie w okresie przejściowym.