Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [4 / 35] >

Prawo w samorządzie

Ile godzin ponadwymiarowych będzie mógł realizować nauczyciel po reformie oświatowej

Wchodząca w życie 1 września 2017 r. reforma oświatowa wprowadza ograniczenia w zakresie liczby godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli. Dotyczą one jednak wyłącznie jednego roku szkolnego. Nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością (art. 221 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe; dalej: przepisy wprowadzające Prawo oświatowe)....