Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [3 / 35] >

Prawo w samorządzie

Jak reforma oświaty wpłynie na możliwość dodatkowego zatrudnienia nauczyciela

Zmiany wprowadzone reformą oświatową nakładają na nauczycieli wiele nowych obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek uzyskania przez pedagoga w okresie przejściowym tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. pisemnej zgody dyrektora szkoły, która jest dla niego podstawowym miejscem zatrudnienia na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.