Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [23 / 35] >

Finanse publiczne

Jakie czynności musi wykonać organ wykonawczy w związku z wykonywaniem budżetu

  Za wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego odpowiada jej organ wykonawczy, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. Poza ogólnym nadzorem nad realizacją uchwały budżetowej, obowiązek ten wiąże się z realizacją wielu konkretnych zadań w ciągu całego roku budżetowego. Czynności związane z wykonywaniem uchwalonego budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) zostały określone przez ustawodawcę w art. 247 - 271 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Należą do obligatoryjnych obowiązków organu wykonawczego JST, czyli...