Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [23 / 35] >

Finanse publiczne

Jakie czynności musi wykonać organ wykonawczy w związku z wykonywaniem budżetu

Za wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego odpowiada jej organ wykonawczy, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. Poza ogólnym nadzorem nad realizacją uchwały budżetowej, obowiązek ten wiąże się z realizacją wielu konkretnych zadań w ciągu całego roku