Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [33 / 35] >

Samorząd i praktyka

Czy kodeks urbanistyczno-budowlany uzdrowi planowanie przestrzenne w Polsce

Uwag do kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest wiele. Dotyczą one m.in. skutków finansowych uchwalanych planów, interpretacji zapisów w planach czy nowej opłaty infrastrukturalnej. Czy któraś z opinii samorządowców ma szansę na uwzględnienie w projekcie?