Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [12 / 35] >

Prawo w samorządzie

Czy radny może zrezygnować z diety

Jak potraktować sytuację, gdy radny złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety. Czy jest możliwe przeznaczenie diety na wskazany w oświadczeniu cel społeczny? Odpowiedź Radny nie może zrzec się diety. Ustawodawca w stosunku do diet i zwrotu kosztów podróży radnych używa określenia "przysługuje", zatem oznacza to, że diety mają charakter obligatoryjny. Uzasadnienie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. uznaje samorząd terytorialny za część składową władz publicznych. Władze publiczne realizują zadania przez swe organy, których skład...