Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [11 / 35] >

Prawo w samorządzie

Strony postępowania o ustalenie warunków zabudowy a tzw. dalsze sąsiedztwo

Określenie kręgu stron postępowania o ustalenie warunków zabudowy nie jest kwestią łatwą, a największe trudności sprawia samorządom ustalenie legitymacji do udziału w postępowaniu właściciela nieruchomości niesąsiadującej bezpośrednio z terenem inwestycji. W takim przypadku należy uwzględnić możliwe oddziaływanie przyszłej inwestycji biorąc pod uwagę m.in. przeznaczenie oraz gabaryty projektowanych obiektów. Podstawą prawną określenia kręgu stron postępowania o ustalenie warunków zabudowy (dalej: postępowanie WZ) jest art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), zgodnie z którym stroną...