Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [35 / 35] >

Samorząd i praktyka

Co jeszcze powinno trafić do kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Negatywna konkluzja zawarta w raporcie pt. „System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym” to szansa na konstruktywne zmiany w systemie prawnym planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji. Użyte argumenty powinny stać się inspiracją dla autorów tworzonego właśnie kodeksu urbanistyczno-budowlanego w celu uniknięcia powielenia błędów. 11 lipca 2003 r. weszły w życie obowiązujące do dziś zasady gospodarowania przestrzenią, określone w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Jako cel nadrzędny przyjęto zachowanie ładu przestrzennego...