Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [19 / 35] >

Prawo w samorządzie

Na jakich zasadach wskazywać uczniom miejsce nauki w szkole podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum

Wchodząca w życie 1 września 2017 r. reforma oświatowa przewiduje możliwość wskazania niektórym uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego w nowej szkole podstawowej, utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum. Do takich placówek będzie można kierować uczniów obecnej klasy III i VI szkoły podstawowej, ale tylko na określony czas. Obowiązkiem organu prowadzącego szkołę jest zapewnienie warunków umożliwiających uczniom realizację obowiązku szkolnego, a więc m.in. zapewnienie miejsca, w którym ten obowiązek będzie realizowany. Zapewnienie uczniom odpowiedniego lokalu do nauki może okazać się trudne do...