Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [28 / 31] >

Samorząd i praktyka

Samorząd przyszłości – czyli jak powinien ewaluować system samorządowy

  Samorząd terytorialny od lat boryka się z wieloma problemami – dokładanie nowych zadań bez gwarancji finansowania, reformy oświaty czy nadmierne zadłużanie się. Ale obecnie samorząd to także ośrodek kreowania innowacyjności, inwestycji w kulturę i dbanie o przyszłe pokolenia. Aby sprawniej realizować potrzeby mieszkańców konieczne są zmiany m.in. w zakresie zarządzania urzędem, podziału kompetencji czy kontroli. z Jerzym Stępniem, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prorektorem Uczelni Łazarskiego, przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - współtwórcy reformy samorządowej z...