Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [18 / 31] >

Finanse publiczne

Jak rachować wpłaty oraz naliczać odsetki w przypadku podatków lokalnych

Choć ustawodawca dość jasno opisał zasady księgowania wpłat na poczet podatków lokalnych i naliczanie odsetek z tytułu opóźnień w ich zapłacie, to wciąż pojawia się w tym zakresie wiele wątpliwości. Tym bardziej, że zdarzają się wyroki sądów administracyjnych podważające logiczną interpretację tych przepisów. Często jeden podatnik ma zobowiązania podatkowe wobec gminy z różnych tytułów, np. z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych albo podatku od nieruchomości i podatku rolnego. W takich sytuacjach zdarza się, że dokonując wpłaty, podatnik...