Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [17 / 31] >

Administracja

Zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu a prawo budowlane

Dla ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego niezwykle istotna jest rola starosty, który wydaje stosowne zaświadczenie potwierdzające samodzielność. Rozpatrując wniosek o wydanie zaświadczenia należy zbadać, czy sam obiekt budowlany powstał legalnie oraz czy faktycznie spełnia on warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu wydawane jest przez właściwego starostę na wniosek właściciela nieruchomości. Jest to dokument, który zgodnie art. 2 ust. 5 ustawy z 24 czerwca 1994 r o własności lokali. (dalej: u.w.l.) stanowi załącznik do aktu ustanawiającego odrębną...