Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [17 / 31] >

Administracja

Zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu a prawo budowlane

Dla ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego niezwykle istotna jest rola starosty, który wydaje stosowne zaświadczenie potwierdzające samodzielność. Rozpatrując wniosek o wydanie zaświadczenia należy zbadać, czy sam obiekt budowlany powstał legalnie oraz czy faktycznie spełnia on warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.