Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [15 / 31] >

Administracja

Nowe regulacje dotyczące zgromadzeń publicznych – zadania dla organów administracji

Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o zgromadzeniach zawiera istotne zmiany w sposobie postępowania administracyjnego dotyczącego zgromadzeń, a także wprowadza ich nowy rodzaj – zgromadzenia cykliczne. Wprowadzona nowelizacja określa nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, którymi zarządzają władze gminy.