Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [15 / 31] >

Administracja

Nowe regulacje dotyczące zgromadzeń publicznych – zadania dla organów administracji

Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o zgromadzeniach zawiera istotne zmiany w sposobie postępowania administracyjnego dotyczącego zgromadzeń, a także wprowadza ich nowy rodzaj – zgromadzenia cykliczne. Wprowadzona nowelizacja określa nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, którymi zarządzają władze gminy. 16 marca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku Prezydenta RP w sprawie nowelizacji prawa o zgromadzeniach, uznał ustawę za zgodną z konstytucją. Ustawa z 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach...