Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [2 / 31] >

Prawo w samorządzie

Od czego zależą diety przewodniczącego i innych członków rady

Dieta przewodniczącego rady (najwyższa) stanowi 97% wartości ustalonej przez Radę Ministrów. Dieta wiceprzewodniczącego rady stanowi 85% wartości ustalonej przez Radę Ministrów. Oprócz tego wiceprzewodniczący rady otrzymuje dietę za prace w miejskiej komisji mieszkaniowej powołanej przez burmistrza, w wyniku czego znacznie przekracza wysokość diety przewodniczącego rady. Czy wiceprzewodniczący rady lub inny radny może mieć wyższą dietę niż przewodniczący rady?