Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [1 / 31] >

Prawo w samorządzie

Ważne zmiany w procedurze odwoławczej po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

W ustawie przyjętej przez Sejm 9 marca 2017 r. o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw przewidziano szereg zmian obejmujących całe postępowanie administracyjne. Jedna z najbardziej znaczących obejmuje reformę postępowania odwoławczego. Składa się na nie rozszerzenie zakresu postępowania dowodowego przed organem II instancji, obowiązek sporządzenia przez organ odwoławczy wiążących wytycznych dla organu I instancji, wprowadzenie sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, rozpatrywanego przez wojewódzki sąd administracyjny oraz możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania.