Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [14 / 31] >

Prawo w samorządzie

Wznowienie postępowania a wyłączenie pracownika

Zakończone ostateczną decyzją administracyjną postępowanie może podlegać wznowieniu. W takim przypadku we wznowionym postępowaniu nie może brać udział pracownik, który brał udział w wydaniu ostatecznej decyzji, ponieważ decydowałby o pozostawieniu w obrocie prawnym decyzji przez siebie wydanej.