Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [14 / 31] >

Prawo w samorządzie

Wznowienie postępowania a wyłączenie pracownika

Zakończone ostateczną decyzją administracyjną postępowanie może podlegać wznowieniu. W takim przypadku we wznowionym postępowaniu nie może brać udział pracownik, który brał udział w wydaniu ostatecznej decyzji, ponieważ decydowałby o pozostawieniu w obrocie prawnym decyzji przez siebie wydanej.   W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 145 § 1 oraz art. 145a i art. 145b ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) może dojść do wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją administracyjną. Ocenę prawidłowości postępowania pierwotnego przeprowadza organ dopiero po wydaniu postanowienia...