Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [13 / 31] >

Prawo w samorządzie

Kto decyduje o oddaniu zabytku w trwały zarząd

Jednostka samorządu terytorialnego chce oddać w trwały zarząd nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków. Czy wymaga to zgody konserwatora zabytków? Odpowiedź Nie. Oddanie wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości w trwały zarząd nie wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków. Uzasadnienie Trwały zarząd stanowi jedną z form gospodarowania nieruchomościami, jaką właściwy organ Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) ma do dyspozycji na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) w stosunku do nieruchomości stanowiących własność publicznoprawną. W kontekście...