Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [4 / 31] >

Prawo w samorządzie

Czy dotację przyznaje się na dziecko, czy na godziny opieki

Gmina powinna przekazywać dofinansowanie na każde dziecko, nad którym sprawowana jest opieka. To oznacza, że radni nie mogą wprowadzić dotacji na godziny sprawowanej opieki. Nie mają również prawa wyznaczać dnia 30 września jako terminu na składanie wniosków o dofinansowanie. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.