Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [3 / 31] >

Prawo w samorządzie

Jak włączyć, przekształcić lub wygasić gimnazjum

Wchodząca w życie 1 września 2017 r. reforma oświatowa zakłada likwidację gimnazjów. Przewidziany proces likwidacyjny będzie polegał na stopniowym ich wygaszaniu. Likwidacja gimnazjów będzie następowała poprzez ich sukcesywne wygaszanie. Przede wszystkim na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do klasy I gimnazjum. Zatem 1 września 2017 r. będzie zlikwidowana I klasa, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Wykluczanie dotychczasowego gimnazjum z systemu oświaty będzie mogło nastąpić w różnej formie (patrz: tabela). Warianty likwidacji gimnazjów Lp. Działania...