Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [11 / 31] >

Prawo w samorządzie

Terminarz dyrektora szkoły dotyczący zadań związanych z reformą oświaty

W związku z wchodzącą 1 września br. reformą oświatową na dyrektorze szkoły spoczywa wiele obowiązków organizacyjnych. Realizacja tych zadań musi się odbyć w ściśle określonych terminach. Jednym z ważniejszych obowiązków dyrektora szkoły było opracowanie w kwietniu 2017 r. arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz uzyskanie opinii na jego temat od rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych. W przypadku szkoły, do której odpowiednio 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. albo 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum,...